Crypteronia

Genus
Scientific Name: Crypteronia  Blume.  (Crypteroniaceae)