Oxyspora

Genus
Scientific Name: Oxyspora  DC.  (Melastomataceae)