Godetia

Genus
Scientific Name: Godetia    (Family 1)
See Clarkia