Elachia renifolia

Species
Scientific Name: Elachia DC. (Asteraceae) renifolia Remy.

Nursery Availability

No nurseries found.

Taxonomy Levels

Elachia renifolia

Plant Citations

There are no citations for this plant.