Elytrigia smithii

Species
Scientific Name: Elytrigia Desv. (Poaceae) smithii Nevsky.

Nursery Availability

No nurseries found.

Taxonomy Levels

Elytrigia smithii

Plant Citations

There are no citations for this plant.