Azaleodendron

Hybrid Genus
Scientific Name: X Azaleodendron (Ericaceae)